"Khởi động" xây dựng Khu CNTT tập trung tỉnh Quảng Ninh

H.A.H

Đoàn khảo sát xây dựng khu CNTT Quảng Ninh vừa tiến hành tại 6 địa điểm gồm Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh, khu Green View, khu Ban Mai, khu đồi Hùng Thắng (thành phố Hạ Long), khu công nghiệp Việt Hưng và khu công nghệ cao Amata (thị xã Quảng Yên).

Mới đây ngày 29/10/2016, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị tư vấn Đề án Khu CNTT tập trung tỉnh đã đi khảo sát thực tế một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên.

Thành phần tham gia khảo sát gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT&TT (đơn vị được UBND tỉnh giao xây dựng Đề án), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Hạ Long, UBND thị xã Quảng Yên, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và các đơn vị tư vấn (Công ty Công nghệ DTT, Công ty TNHH một thành viên Hanel và các đối tác Mỹ).

Theo Cổng thông tin điện tử Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đưa tin, đoàn khảo sát đã tiến hành khảo sát tại 6 địa điểm gồm Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh, khu Green View, khu Ban Mai, khu đồi Hùng Thắng (thành phố Hạ Long), khu công nghiệp Việt Hưng và khu công nghệ cao Amata (thị xã Quảng Yên).

Đoàn khảo sát xây dựng khu CNTT tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành tại 6 địa điểm gồm Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh, khu Green View, khu Ban Mai (trong ảnh), khu đồi Hùng Thắng (thành phố Hạ Long), khu công nghiệp Việt Hưng và khu công nghệ cao Amata (thị xã Quảng Yên). Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh.

Qua cuộc khảo sát, Sở TT&TT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện Đề án Khu CNTT tập trung với địa điểm khu dịch vụ phần mềm và khu sản xuất phần cứng trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Khu CNTT tập trung tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ là khu tập trung các hoạt động nghiên cứu - phát triển, đào tạo, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ khu CNTT, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ khu CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp, các hoạt động khác liên quan đến CNTT.

Như đã biết trong chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT của Chính phủ, một trong những nhiêm vụ cơ bản là phát triển các khu CNTT tập trung, trong đó cần đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ đến các khu CNTT tập trung, tạo môi trường thuận lợi cho các khu CNTT tập trung.

Vì thế trong báo cáo kêt quả hoạt động thông tin và truyền thông năm 2016 cũng như nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đặt công việc tổ chức thực hiện đề án xây dựng Khu CNTT tập trung lên hàng đầu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet