Không bán và cho thuê máy bay, doanh thu VietJet Air đến từ đâu?

Hiền Anh

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2017 của CTCP Hàng không VietJet (VietJet Air), kết quả kinh doanh thấp hơn kỳ vọng do không có doanh thu từ bán và cho thuê lại máy bay.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1 đạt 5.107 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. LNST đạt 376 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Lượng hành khách đã tăng 29% đóng góp nhiều vào doanh thu, tuy nhiên chi phí nhiên liệu tăng mạnh 72% đã ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận. Theo đó, kết thúc quý 1, VietJet Air đã hoàn thành được 12% kế hoạch doanh thu cả năm và 11% kế hoạch LNST cả năm.

Doanh thu của VietJet Air đến từ 3 nguồn gồm: vận tải hành khách; cung cấp dịch vụ phụ trợ; và doanh thu bán và thuê lại máy bay. Quý 1, doanh thu từ vận tải hành khách đạt 3.973 tỷ đồng, tăng 44%, gồm 2.647 tỷ đồng từ vận tải hành khách nội địa (tăng 23%); 489 tỷ đồng từ vận tải hành khách quốc tế (tăng 153%) và 836 tỷ đồng từ cho thuê chuyến (tăng 107%).

Hãng hàng không này cho biết đã phục vụ 3,7 triệu lượt hành khách trong 3 tháng đầu năm, tăng 29% so với cùng kỳ, trong khi giá vé bình quân tăng 12% lên 1,074 triệu đồng/khách nhờ đóng góp từ khách quốc tế tăng.  

Doanh thu dịch vụ phụ trợ cũng tăng 39% so với cùng kỳ, đạt 1.100 tỷ đồng, nhờ lượng khách tăng cộng với chi cho dịch vụ phụ trợ của mỗi hành khách tăng. Tuy nhiên, do không có hoạt động bán và thuê lại máy bay so với việc bán và thuê lại 3 chiếc máy bay trong quý 1/2016 nên doanh thu từ nguồn này giảm từ 3.033 tỷ đồng trong quý 1/2016 xuống còn 0 đồng trong quý 1/2017.

VietJet Air muốn nới room cho NĐTNN lên 49% để huy động vốn mở rộng đội bay.

Báo cáo tài chính của VietJet Air cho thấy, công ty lỗ tài chính thuần trong quý 1/2017 là 154 tỷ đồng do các nguyên nhân: Chi phí lãi vay tăng 73% lên 60 tỷ đồng; Giá trị thời gian của dòng tiền đã được chiết khấu của khoản dự phòng được ghi nhận theo chi phí bảo dưỡng máy bay tăng 89% lên 66 tỷ đồng do số lượng máy bay tăng lên 41 chiếc vào cuối năm 2017 từ 28 chiếc vào cuối 2016; Lỗ tỷ giá thuần tăng 73% lên 35 tỷ đồng.

VietJet Air đặt kế hoạch doanh thu năm 2017 đạt 42.018 tỷ đồng, tăng trưởng 53%, và LNST đạt 3.395 tỷ đồng, tăng trưởng 36%.  Tại Đại hội cổ đông thường niên mới diễn ra, VietJet đã thông qua chủ trương nới room cho NĐT ngoại từ 30% lên 49%. Tuy nhiên, đề xuất này còn phải chờ phê duyệt từ cơ quan quản lý. Hiện Nhà nước quy định room của các hãng hàng không là 30% trong khi hiện tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài tại VietJet Air đã khoảng 26,08%.

Cổ đông đã thông qua kế hoạch trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40% cho năm 2016. Công ty đã tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 53% cho năm 2016. Theo đó cả năm 2016, VietJet Air sẽ trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ tổng cộng là 35% và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ tổng cộng là 93%.

Năm 2017, VietJet Air dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 50%; trong đó tỷ lệ cổ tức tiền mặt tối đa là 30%. Công ty dự kiến tạm ứng cổ tức tỷ lệ 25% cho năm 2017 vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet