Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT bị phạt như thế nào?

Hồng Chuyên (chọn đăng)

Bạn Nguyễn Đông Hùng, địa chỉ Thuận Thành, Bắc Ninh hỏi: Nếu người tham gia giao thông không chấp hành mệnh lệnh của người điều khiển giao thông (CSGT) thì bị phạt như thế nào?

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp (65B Tôn Đức Thắng- Đống Đa, Hà Nội) trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 11 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định khi có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Người điều khiển giao thông (ảnh minh họa, nguồn duongbo.vn)

Việc không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông là vi phạm quy tắc giao thông đường bộ và sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013. Cụ thể:

- Đối với người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng (khoản 4, Điều 5).

- Đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển phương tiện giao thông hoặc người kiểm soát giao thông sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng (khoản 4, Điều 6).

- Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng (khoản 4, Điều 7).

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ,chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) 01 tháng. Người điều khiển một trong những phương tiện trên mà gây tai nạn giao thông thì ngoài bị phạt tiền người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng (khoản 9, Điều 7).

- Đối với người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng (khoản 3, Điều 8).

- Đối với người đi bộ không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng (khoản 1, Điều 9).

- Đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông sẽ bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng (khoản 3, Điều 10).

Chi tiết:

- Luật giao thông đường bộ 2008:

“Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ

2. Khi có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông”.

- Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt:

“Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

e) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;

Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

4. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

m) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.

Điều 7. Xử phạt người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

g) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;

Điều 8. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

3. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;

Điều 9. Xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông.

Điều 10. Xử phạt người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

3. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet