Không công nhận hiệu trưởng mới của ĐH Hùng Vương

Bạch Dương

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ GDĐT về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng mới của Trường ĐH Hùng Vương.

Theo đó, ngày 25/2/2015, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM đã tổ chức họp HĐQT với sự tham dự của 4 thành viên và 3 thành viên có văn bản ủy quyền trên tổng số 10 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015. HĐQT đã có thư mời 3 thành viên là ông Lê Văn Lý, ông Nguyễn Huy Hùng, ông Ngô Gia Lương nhưng 3 thành viên này không tham dự và không báo cho HĐQT lý do vắng mặt.

Tại cuộc họp, HĐQT đã bỏ phiếu kín bầu nhân sự hiệu trưởng. Nhân sự được đề nghị là ông Bế Nhật Dục và nhân sự thay thế là ông Phan Phước Hiền (trong trường hợp ông Bế Nhật Dục không được UBND TP chuẩn y). Theo đó, HĐQT đã có Nghị quyết trình UBND TP công nhận hiệu trưởng đối với ông Bế Nhật Dục (và nhân sự thay thế là ông Phan Phước Hiền) với tỷ lệ biểu quyết 7/10 thành viên HĐQT đồng ý (chiếm 70%).

Theo điều 22 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70 của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 quy định “các cuộc họp của hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 75% số thành viên tham dự”. Do đó, UBND TP.HCM cho rằng, cuộc họp Hội đồng quản trị Trường đại học Hùng Vương chỉ có tổng cộng 7/10 thành viên (có mặt và ủy quyền) tham dự, chiếm tỷ lệ 70%, nên không được coi là hợp lệ.

Hội đồng quản trị nhà trường không có khả năng triệu tập đủ số thành viên dự họp đạt tỷ lệ 75% theo quy định, nên việc đề nghị công nhận hiệu trưởng không thể thực hiện.

UBND TPHCM đề nghị Bộ GDĐT có hướng chỉ đạo việc tổ chức và quản lý Trường đại học Hùng Vương TPHCM trong thời gian tới, trong bối cảnh nhiệm kỳ của chủ tịch và hội đồng quản trị trường sẽ kết thúc vào ngày 14/6.

Trước đó, bà Tạ Thị Kiều An được HĐQT Trường ĐH Hùng Vương TPHCM bổ nhiệm làm hiệu trưởng tạm quyền ngày 8/12/2014 và đã hết hiệu lực. Đến nay, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM vẫn chưa có hiệu trưởng chính thức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet