Không giới hạn số trường đại học tự chủ

Bạch Dương

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, sẽ không giới hạn số trường đại học công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, tự chủ nguồn thu là một trong những tự chủ quan trọng nhất từ đề án của các trường bởi từ Nghị định 43 năm 2006 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các đơn vị sự nghiệp công lập, trường đại học đã được giao nhiều quyền tự chủ. Cho đến năm 2013 khi luật Giáo dục đại học chính thức có hiệu lực, các trường có thêm quyền tự chủ về tuyển sinh.

Từ việc tự chủ nguồn thu, theo ông Ga, các trường sẽ được phép cân đối mức lương giảng viên để thu hút người giỏi, nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường cũng có thể là chủ đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất mà không cần phải trải qua các thủ tục như hiện nay.

Đặc biệt, hiệu trưởng một trường đại học tự chủ còn được phép quyết định việc mở ngành theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và do Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát, đồng thời chủ động trong việc in phôi bằng tốt nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không kiểm duyệt việc tuyển sinh và đào tạo các chương trình liên kết với nước ngoài của những trường này.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh, với trường tự chủ, Hội đồng trường có nhiệm vụ quan trọng và đủ mạnh để tự giám sát các hoạt động của trường, chứ không chỉ hiệu trưởng. Sau khi một số trường được thí điểm tự chủ, các trường đại học khác nếu có đủ điều kiện có thể làm đề án để đăng ký tham gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không giới hạn số lượng trường hoạt động theo mô hình này.

Phần lớn các trường đều khẳng định trường có cơ chế tự chủ tài chính riêng. Lãnh đạo Trường ĐH Tài chính - Marketing cho biết trường đã được cơ quan chủ quản là Bộ Tài chính cho phép hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.

Trường không nhận bất kỳ nguồn tiền nào cho các hoạt động chi thường xuyên ngoài sự đầu tư cơ bản từ ngân sách nhà nước. Trường tự cân đối thu chi trên cơ sở các hoạt động, bù lại trường được quyền xác định mức học phí không bị ràng buộc vào khung trần học phí của Chính phủ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, tất cả các trường đại học công lập, dù trực thuộc bộ ngành hay địa phương nào cũng đều phải xác định mức học phí các ngành đào tạo tập trung chính quy theo khung quy định của Chính phủ trong Nghị định 49. Điều này có nghĩa, trường đại học công lập nào thu học phí vượt khung trên đều vi phạm nghị định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet