Không tán thành đặt tên cho con quá 25 chữ cái

Trường Giang

Thẩm tra dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội không tán thành với quy định bắt buộc đặt tên cho con quá 25 chữ cái.

Sáng 9/6 Quốc hội nghe Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và báo cáo thẩm tra dự án luật này của Uỷ ban pháp luật của Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường, về vấn đề “đặt tên cho con không được quá hai mươi lăm chữ cái”, việc đặt họ, tên tuy là một quyền nhân thân của cá nhân, nhưng Nhà nước cũng cần phải đề ra những quy định cần thiết để định hướng cho việc cá nhân thực hiện quyền này.

Bên cạnh đó, việc đặt họ, tên có nhiều trường hợp không phù hợp với tập quán, thuần phong mỹ tục của Việt Nam mà cơ quan đăng ký hộ tịch vẫn phải đăng ký vì không có cơ sở pháp lý để từ chối.

Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Để bảo đảm tính đồng bộ với quy định có liên quan của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008, theo đó người xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam hoặc phải lấy lại tên gọi Việt Nam.

Chính phủ thấy rằng, ý kiến nêu trên là hợp lý, nên đã chỉ đạo bổ sung nội dung nêu trên vào dự thảo Bộ luật.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, quyền đối với họ, tên là một trong những quyền nhân thân cơ bản của cá nhân. Do đó, dự thảo Bộ luật Dân sự (BLDS) không nên quy định quá nhiều hạn chế đối với việc thực hiện quyền này.

Tiếp thu ý kiến nhân dân, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nêu quan điểm, Ủy ban pháp luật tán thành với quy định, “việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự”, quy định như vậy là phù hợp với Hiến pháp.

Tuy nhiên, Ủy ban pháp luật không tán thành quy định, “không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ; họ, tên của một người không được vượt quá hai mươi lăm chữ cái”, vì cho rằng quy định hạn chế về cách đặt tên, độ dài của tên là không cần thiết.

“Hơn nữa, việc đặt tên bằng số, bằng một ký tự hay quá dài cũng không ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng” – Chủ nhiệm Phan Trung Lý nói.

Đối với việc không hạn chế thay đổi tên và chữ đệm với trẻ em dưới 14 tuổi, Uỷ ban pháp luật nhìn nhận, theo quy định của BLDS hiện hành thì mọi trường hợp đề nghị thay đổi họ, tên đều phải có lý do nhất định để tránh sự tùy tiện.

“Trẻ em dưới 14 tuổi là độ tuổi đang phát triển, chưa định hình về mặt tính cách, tâm lý, nên việc cho phép các em quyền được thay đổi tên và chữ đệm trong bất kỳ trường hợp nào cần cân nhắc thận trọng. Hơn nữa, quy định này cũng không phù hợp với Luật hộ tịch. Do đó, Uỷ ban đề nghị bỏ quy định này”- ông Phan Trung Lý chốt lại.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet