Không thực hiện giao dịch bất động sản khi phát hiện có hoạt động rửa tiền!

Hải Nguyễn

Các giao dịch có liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộc danh sách cảnh báo liên quan đến hoạt động tội phạm do Bộ Công an cung cấp, nhằm phòng ngừa và đấu tranh phòng chống rửa tiền sẽ không được thực hiện giao dịch.

Theo Thông tư 12 của Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn về việc phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản quy định, các sàn giao dịch BĐS, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ quản lý BĐS cần kiểm tra kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan đến giao dịch BDS có dấu hiệu đáng ngờ.

Theo đó, tổ chức phải báo cáo phải rà soát, sàng lọc các giao dịch có giá trị lớn để phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

Việc báo cho các cơ quan chức năng như đã nêu ở trên phải thực hiện trong vòng 48 giờ, từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ. Trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, phải thực hiện trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm phát hiện.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định, các sàn giao dịch BĐS, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ quản lý BĐS có quyền áp dụng biện pháp tạm thời khi phát hiện giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Không thực hiện giao dịch BĐS và báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp: Các giao dịch có liên quan đến tổ chức, kể cả các tổ chức có chức năng kinh doanh BĐS, cá nhân thuộc danh sách cảnh báo liên quan đến hoạt động tội phạm do Bộ Công an cung cấp, nhằm phòng ngừa và đấu tranh phòng chống rửa tiền.

Đồng thời, các giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hay khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan tới hoạt động phạm tội.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet