Khu vực miền núi Tây Bắc có gần 35% hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới

Nguyễn Tuân

Số hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt theo Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2016.

Theo Quyết định 1095/QĐ-LĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ký mới đây về việc phê duyệt kết quả Tổng điều tra hội nghèo, cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, hiện trên phạm vi cả nước có 2.338,569 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,88%; 1.235.784 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,22%.

Tổng số hộ nghèo trên địa bàn 64 huyện nghèo (62 huyện theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và 2 huyện nghèo theo Quyết định 1791/QD-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ) là 371.990 hộ, chiếm tỷ lệ 50,43%; Tổng số hộ cận nghèo là 94.611 hộ, chiếm tỷ lệ 12,83%.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt theo Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2016.
Theo chuẩn nghèo mới được áp dụng, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước là 9,88%. Ảnh: Nguyễn Tuân.

Theo kết quả tổng hợp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các tỉnh khu vực miền núi Đông Bắc có số lượng hộ nghèo và cận nghèo lớn nhất cả nước với 538.011 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 20,74%, và 221.169 hộ cận nghèo, tỷ lệ 8,53%.Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ quy mô dân số, khu vực miền núi Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao hơn với 237.021 hộ nghèo và 67.751 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ lần lượt 34,52% và 9,87%.

Khu vực đồng bằng Sông Hồng có 266.600 hộ nghèo và 188.059 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ lần lượt 4,76% và 3,36%.

Khu vực Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có 348.358 hộ nghèo và 259.829 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ lần lượt là 12,5% và 9,32%.

Khu vực duyên hải miền Trung từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có 239.187 hộ nghèo và 153.914 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 11,4% và 7,34%.

Khu vực Tây Nguyên có 225.030 hộ nghèo và 90.598 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ lần lượt 17,14% và 6,90%.

Khu vực Đông Nam Bộ có số lượng và tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo thấp nhất cả nước với 50.321 hộ nghèo và 37.727 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ lần lượt 1,23% và 0,92%.

Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có 434.041 hộ nghèo, 216.737 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ lần lượt 9,66% và 4,82% toàn khu vực.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet