Khuyến nông, khuyến ngư giúp nông dân Khmer xóa nghèo

Bạch Dương

​Tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư nhằm giúp cho các hộ nông dân nghèo là đồng bào Khmer phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình trồng trọt và chăn nuôi hiệu quả.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo chiếm tỷ lệ cao là do nhiều hộ không có đất, hoặc thiếu đất sản sản xuất, đất ở và tập quán canh tác lạc hậu thiếu sự kiến thức khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi.

Để giúp bà con nông dân đồng bào dân tộc Khmer vươn lên thoát nghèo và làm giàu ngay tại quê hương mình, Trung tâm Khuyến nông – lâm – ngư tỉnh đã chủ động đưa cán bộ chuyên môn về tận phum, sóc mở các lớp tập huấn. chỉ dẫn bà con cách chọn cây, con giống, chăm sóc, phòng trừ sâu, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi…

Nhờ đó, toàn tỉnh đã hình thành nhiều mô hình làm ăn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi của tỉnh, mang lại thu nhập đạt từ 70 – 80 triệu đồng/ha/năm. Đến nay đã có hơn hàng chục ngàn lượt hộ dân tộc Khmer được công nhận và tái công nhận danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Điều quan trọng là hiện nay nông dân Khmer đã biết áp dụng phương pháp sạ hàng theo lịch để né tránh rầy, thực hiện chính sách quản lý dịch hại trên lúa theo IPM và mô hình “3 tăng, 3 giảm”… Đặc biệt nông dân biết sử dụng phân vi sinh thay cho phân hóa học để vừa tăng năng suất, vừa bảo vệ môi trường và sức khỏe cho cộng đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet