Kiểm kê lại toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn Đà Nẵng

HẢI CHÂU

UBND TP Đà Nẵng giao Sở NN-PTNT làm cơ quan thường trực thực hiện kế hoạch kiểm kê rừng trên địa bàn TP trong năm 2016 nhằm xác định chính xác toàn bộ diện tích rừng; trữ lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng theo trạng thái rừng...

Ngày 19/7, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo UBND TP vừa ban hành kế hoạch kiểm kê rừng trên địa bàn TP, thực hiện trong năm 2016, nhằm xác định chính xác toàn bộ diện tích rừng; trữ lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng theo trạng thái rừng, nguồn gốc rừng và mục đích sử dụng của từng chủ rừng, đơn vị hành chính và đơn vị quản lý rừng được quy hoạch.

Nhiều diện tích rừng Sơn Trà (Đà Nẵng) đã bị hủy hoại trong thời gian gần đây (Ảnh: HC)

Theo đó, Sở NN-PTNT được giao làm cơ quan thường trực, có rách nhiệm phối hợp ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm kê rừng trên địa bàn toàn TP, bao gồm cả chủ rừng nhóm 1 và chủ rừng nhóm 2. Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê rừng, quản lý hoạt động kiểm kê rừng, nghiệm thu, đánh giá chất lượng kiểm kê rừng trên địa bàn TP; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các chủ rừng, hộ gia đình về nội dung của phương án kiểm kê rừng.

Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, kiểm kê rừng. Nghiêm cấm việc lợi dụng điều tra, kiểm kê rừng để chiếm đoạt vốn rừng và khai thác trái phép tài nguyên rừng, chuyển đổi, chuyển nhượng bất hợp pháp. Xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm.

Theo UBND TP Đà Nẵng, kết quả của dự án là cơ sở để thực hiện theo dõi diễn biến rừng, đất rừng hàng năm và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ TƯ đến địa phương; đồng thời là thông tin phục vụ cho công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và làm căn cứ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị các đơn vị truyền thông phối hợp với Sở NN-PTNT, UBND các quận,huyện, xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ rừng phối hợp, thực hiện tốt việc điều tra, kiểm kê rừng trên địa bàn TP.

Trước đó, ngày 8/7, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 4434/QĐ-UBND quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng với thời gian áp dụng thực hiện từ ngày 1/1/2016.

Theo đó, mức chi trả này được tính bằng 1,5% doanh thu của các sản phẩm du lịch lữ hành, lưu trú, vé tham quan, vé cáp treo tại các khu du lịch có xác nhận của cơ quan thuế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 7720/QĐ-UBND đã được UBND TP Đà Nẵng ban hành ngày 19/10/2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet