Kiểm toán Nhà nước "thúc" Petro VN trả nợ ngân sách

Kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Kiểm toán Nhà nước yêu cầu PVN nhanh chóng nộp hết số tiền mà tập đoàn này đang nợ ngân sách Nhà nước năm 2010, gần 94,4 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước "thúc" Petro VN trả nợ ngân sách

Kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Kiểm toán Nhà nước yêu cầu PVN nhanh chóng nộp hết số tiền mà tập đoàn này đang nợ ngân sách Nhà nước năm 2010, gần 94,4 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước `thúc` Petro VN trả nợ ngân sách

Hiện PVN vẫn còn nợ ngân sách Nhà nước 2010 gần 94,4 tỷ đồng

Theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), PVN phải nộp vào ngân sách Nhà nước 2010 hơn 185 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này PVN mới nộp hơn 91 tỷ đồng tương đương 49% so với kiến nghị của KTTT, còn nợ lại gần 94,4 tỷ đồng (tương đương 51%). KTNN yêu cầu PVN và các đơn vị thành viên nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách trong thời gian sớm nhất.

Trong số đó, 12,7 tỷ đồng chưa nộp là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng công ty Điện lực dầu khí phải nộp thay nhà thầu về tiền lãi vay của ngân hàng Calyon đang làm thủ tục miễn thuế tại Cục thuế Hà Nội. Còn 81,54 tỷ đồng PVN cũng chưa thanh toán được xác định do Tổng công ty Điện lực dầu khí chưa thu được tiền bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trước đó, kiểm toán tại PVN, KTNN cũng phát hiện một số sai phạm về tài chính với số tiền phải thu lại gần 16 tỉ đồng, trong đó Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí VN (PVFC) đã hỗ trợ lãi suất sai quy định với số tiền hỗ trợ lên đến gần 6 tỉ đồng.

KTNN kiến nghị PVN chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện việc hỗ trợ lãi suất tại PFVC. Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan trong việc phê duyệt giám sát khoản vay, thu hồi số tiền lãi đã hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ lãi suất.

Đồng thời, KTNN cũng yêu cầu tập đoàn này chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai. Làm rõ việc chênh lệch thiếu diện tích hơn 4,1 nghìn m2 so với phê duyệt và khoản chênh lệch tương ứng của dự án xây dựng Trung tâm phân tích thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí TP. HCM.

Thu Hoài

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet