Kiên định mục tiêu GDP tăng 6,7%, xử lý 12 dự án thất thoát, thua lỗ lớn

Nguyễn Tuân

Trong thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao hơn trong các quý còn lại, quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7% như Quốc hội đã đề ra.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2017.

Theo Chương trình kỳ họp, Chính phủ đã gửi đến Quốc hội 15 báo cáo về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội và NSNN năm 2016. Tổng hợp kết quả cả năm, trong số 13 chỉ tiêu Quốc hội giao có 11 chỉ tiêu đạt và vượt, 02 chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch.

Về ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ đánh giá tăng trưởng GDP quý 1 đạt 5,1%, thấp hơn cùng kỳ (5,48%). Chỉ số SXCN 4 tháng tăng 5,1%, chủ yếu do lĩnh vực khai khoáng giảm 9,7%; ngành chế biến, chế tạo, linh kiện điện tử tăng thấp hơn so với cùng kỳ. Việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công chậm.

Trong thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao hơn trong các quý còn lại, quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7% như Quốc hội đã đề ra.

Kiên định mục tiêu GDP tăng 6,7%, xử lý 12 dự án thất thoát, thua lỗ lớn - ảnh 1

Về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và đang chỉ đạo kiên quyết xử lý các TCTD yếu kém gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống. Tại kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội xem xét thong qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD.

Về cơ cấu lại DNNN và xử lý các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, đối với 12 dự án thất thoát, thua lỗ lớn, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập BCĐ do một Phó Thủ tướng làm Trưởng ban, xác định, đánh giá, kiểm tra thực địa; đề ra nguyên tắc và xây dựng phương án xử lý đối với từng dự án. Đến nay, một số dự án đã có chuyển biến như các nhà máy sản xuất phân bón và Nhà máy thép tại Lào Cai.

Thời gian tới, Chỉnh phủ chỉ đạo triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các Luật, Nghị định sau khi được Quốc hội thông qua, nhất là việc ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật về quy hoạch, hỗ trợ DNNVV, quản lý ngoại thương và Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các TCTD.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet