Kiên Giang: Ban hành công văn tăng cường chống buôn lậu thuốc lá

Bạch Dương

Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá vào thị trường nội địa, UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá; Kế hoạch số 61/KH-BCĐ389 ngày 14/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389/KG về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017.

Lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG, theo chức năng, địa bàn phụ trách, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên mở các đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó có mặt hàng thuốc lá nhập lậu; triển khai quyết liệt công tác điều tra, bắt giữ, triệt phá các tổ chức, cá nhân tham gia đường dây buôn lậu thuốc lá, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá nhập lậu; xử lý nghiêm các điểm kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu trên thị trường nội địa. Tăng cường thực hiện tốt công tác phối hợp lực lượng trong kiểm tra, kiểm soát.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, nhất là khu vực biên giới, tạo điều kiện việc làm, góp phần ổn định cuộc sống để nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; cần có các biện pháp tuyên truyền hiệu quả hơn để nhân dân không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của thuốc lá nhập lậu, về quy định xử lý vi phạm, về kết quả bắt giữ, xử lý thuốc lá nhập lậu của các lực lượng chức năng, các địa phương trong tỉnh.

Các sở, ban ngành, lực lượng chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra kỷ cương, kỷ luật công vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, xem xét, xử lý lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, cơ quan chức năng và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp quản lý địa bàn nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó có thuốc lá nhập lậu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet