Kiên Giang: Phát động cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội XII của Đảng

NK

Chiều ngày 30/5, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức cuộc họp phát động cuộc thi “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội X Đảng Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”

 Cuộc thi “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”nhằm mục đích truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc về nội dung của các văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội X Đảng bộ tỉnh, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân để đưa Nghị quyết của Đại hội XII và của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

Về đối tượng tham gia bao gồm tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và mọi công dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hoặc công tác, lao động, sinh sống ở trong nước, định cư ở nước ngoài. Với hình thức thi viết. Yêu cầu bài dự thi của tác giả chưa được công bố ở bất kỳ sách, báo, tạp chí nào và trả lời đầy đủ nội dung bộ câu hỏi đặt ra; không sao chép dưới mọi hình thức.

Phương pháp chấm thi 02 vòng. Vòng 1, chấm sơ khảo cấp khảo tại cấp huyện và tương đương lựa chọn 5-10 bài có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (đối với những nơi có điều kiện thì có thấm chấm trao giải để khuyến khích). Vòng 2, Ban Giám khảo cấp tỉnh tổ chức chấm theo tiêu chí, thang điểm.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thực hiện việc chấm thi chặt chẽ, khách quan, có tác dụng thiết thực trong góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và nhiệm vụ công tác của mỗi cá nhân; tránh hình thức. Ban hành bộ câu hỏi và tiêu chí, thang điểm; công bố kết quả và tổ chức trao giải.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet