Kiên Giang: Tỷ lệ cấp ủy viên nữ khóa mới là 17,55%

BTT (kiengiang.gov.vn)

Tại Kiên Giang, đến nay, 20/20 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở. Đáng chú ý, trong tổng số 729 cấp ủy viên khóa mới tại các Đảng bộ này có 128 đồng chí nữ, chiếm tỷ lệ 17,55%.

Các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Kiên Giang đều thực hiện đúng chủ trương đổi mới 1/3 cấp ủy viên so với số cấp ủy lúc đại hội khóa trước bầu. Trong tổng số 729 cấp ủy viên khóa mới có 128 đồng chí nữ, chiếm tỷ lệ 17,55%, riêng cấp ủy cấp huyện, thị, thành đạt cơ cấu cấp ủy viên là nữ đạt từ 18% trở lên; có 70 cán bộ trẻ (từ 35 tuổi trở xuống), chiếm 9,6% (quy định không dưới 10%); cán bộ là người dân tộc thiểu số 26 đồng chí, nói chung tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số của các đảng bộ đều bằng và cao hơn so khóa trước. Về trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 01, thạc sĩ 79, đại học 635 đồng chí; lý luận chính trị: Cử nhân 48, cao cấp là 627, trung cấp 46, sơ cấp 07 đồng chí. Về độ tuổi: Dưới 30 là 04, từ 30 đến 35 là 66, từ 36 đến 40 là 119, từ 41 đến 45 là 156, từ 46 đến 50 là 203, trên 50 là 180 đồng chí; tuổi bình quân là 45,71 tuổi.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Rạch Giá, Kiên Giang lần thứ XI 

Tại hội nghị cấp ủy lần thứ nhất, ban chấp hành các đảng bộ đã bầu 210 ủy viên ban thường vụ, trong số ủy viên ban thường vụ khóa mới có 26 nữ, chiếm 12,38%. Các cấp ủy đã bầu bí thư, các phó bí đúng theo phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Việc thí điểm đại hội cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư đúng theo quy định, tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,49%.

Công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội được Đoàn Chủ tịch đại hội thực hiện đúng theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Quy định, công khai, dân chủ, danh sách ứng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa mới và Đoàn Đại biểu dự đại hội cấp trên được quán triệt kỹ, chặt chẽ về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, nhằm giúp cho đại biểu nắm vững để có cơ sở lựa chọn và tiến hành đề cử, ứng cử, bầu cử, qua đó có 1 đại biểu tự ứng cử cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ (huyện An Minh). Theo dự kiến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) sẽ được tiến hành từ ngày 14/10 đến 16/10/2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet