Kiến nghị chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam được bảo lãnh dự án nhà ở

Minh Thư

Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh vừa gửi văn bản kiến nghị cho phép chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai.

Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết, ngày 25/6/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 07/2015/TT-NHNN về bảo lãnh ngân hàng và sẽ có hiệu lực vào ngày 09/08/2015 (thay thế Thông tư 23/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 của Ngân hàng Nhà nước).

Trong Thông tư trên có điều 12 quy định về việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai nhằm thực hiện điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện bảo lãnh dự án nhà ở hình thành trong tương lai. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, theo HoREA, tại điều 12 này, Ngân hàng Nhà nước chỉ quy định ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, mà không đề cập đến ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài (cũng là ngân hàng thương mại theo quy định tại khoản 8 điều 4 Luật các tổ chức tín dụng), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Do vậy, nếu không được quy định rõ thì các ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ không được thực hiện hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai.

Hơn nữa, theo HoREA, nội dung điều 12 này cũng không phù hợp với chính điều 1 của Thông tư 07/2015/TT-NHNN về phạm vi điều chỉnh của "Thông tư này quy định về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng".

Cũng theo Hiệp hội này, việc cho phép ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai rất có lợi cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản, và tăng cường nguồn lực để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Do đó, Hiệp hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giải thích khái niệm "ngân hàng thương mại" thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng, theo khoản 1 điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 theo hướng bao gồm cả ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi điều 12 Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 theo hướng cho phép ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet