Kiến nghị kiểm điểm một số lãnh đạo sở, huyện của Đắk Lắk

Nhân Chi

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm nghiêm túc đối với một số lãnh đạo Sở, UBND huyện tiếp dân chưa đúng và thực hiện kế hoạch thanh tra chưa đạt.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 1601/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thông báo đã chỉ ra nhiều việc làm được cũng như những tồn tại yếu kém của địa phương này trong việc thực hiệp pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại.

Về công tác thanh tra, theo thông báo, các cơ quan thanh tra tỉnh và sở, ngành đã triển khai hàng chục nghìn cuộc thanh tra các loại, phát hiện 5.480 đơn vị tổ chức, cá nhân sai phạm với tổng tiền hơn 224 tỉ đồng.

Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế như Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp công dân chưa nhiều, chủ yếu ủy quyền cho Phó chủ tịch, chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo… Giám đốc một số Sở như Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch chưa tiếp dân định kỳ theo quy định, việc phát hành quy chế tiếp công dân còn chậm so với quy định, trong đó Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa có phòng tiếp dân riêng…

Bên cạnh đó, một số Chủ tịch huyện có tiếp dân định kỳ và đột xuất nhưng cán bộ làm công tác tiếp công dân đã không ghi chép đầy đủ vào sổ tiếp công dân cũng là một hạn chế của công tác tiếp dân ở đây.

Ngoài ra, việc công khai minh bạch trong công tác phòng chống tham nhũng chưa được thực hiện triệt để như việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thiếu tiêu chuẩn theo quy định (huyện Ea Hleo), việc ký hợp đồng đối với công chức, viên chức vào cơ quan đơn vị chưa đúng quy trình (TP. Buôn Ma Thuột, huyện M’Drăk…).

Trụ sở HĐND & UBND tỉnh Đắk Lắk

Từ đây, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo đúng quy định, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, chỉ đạo kiểm tra rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tồn đọng phức tạp kéo dài trên địa bàn.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung: “Chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc đối với Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin, Chủ tịch UBND huyện Cư Mgar; Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc tiếp dân chưa đúng quy định và Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra chưa đạt”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet