Kiên quyết ngăn chặn tình trạng “chạy tuổi” của đảng viên

Ngày17/8/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Thông báo kết luận về việc xác định tuổi của đảng viên: Kể từ ngày 18/8/2016, sẽ không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên được khai trong hồ sơ lý lí lịch.
(Ảnh minh họa)

Đây là căn cứ để xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên.

Có thể nói đây là kết luận rất đúng đắn, cần thiết, để kiên quyết chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng “chạy tuổi” của những cán bộ thoái hóa, biến chất vì mưu lợi cá nhân, đi ngược lại bản chất của Đảng và đảng viên.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn xứng đáng là một đảng cách mạng chân chính, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc, của đất nước và nhân dân. Đội ngũ đảng viên của Đảng là những công dân ưu tú, gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác cũng như trong cuộc sống hằng ngày, được nhân dân tin tưởng, quý trọng. 

“Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy. Đảng viên là tế bào của Đảng. Nhân dân nghĩ về Đảng là từ những đảng viên họ gặp hằng ngày, hằng giờ trong cuộc sống. 

Mỗi việc làm của một đảng viên đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín Đảng. Rất tiếc, trong đội ngũ của Đảng hiện nay, có một bộ phận không nhỏ suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, chạy theo lối sống thực dụng, làm trái nguyên tắc của Đảng, vi phạm Điều lệ Đảng. 

Trong đó, chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chế độ, chạy luân chuyển, chạy tội,... đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội, làm giảm uy tín của Đảng và lòng tin của nhân dân. 

Chuyện “chạy tuổi” là sự thoái hóa về đạo đức, phẩm chất, thiếu trung thực với Đảng để hưởng lợi cá nhân nhiều hơn. Đó là việc làm gian dối đáng phê phán, đối với đảng viên càng không thể chấp nhận, nhưng đáng buồn không ít trường hợp lại được người có thẩm quyền tiếp tay.

Việc “chạy tuổi” bao giờ cũng gắn liền với nhiều kiểu “chạy” mờ ám khác phải được ngăn chặn kịp thời. Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc này là quyết tâm của Đảng trong việc chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm làm trong sạch đội ngũ của Đảng, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân. 

Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên cần ý thức đầy đủ hơn trách nhiệm của mình, nhất là phải luôn luôn trung thực với Đảng, với tổ chức; động viên, giám sát đồng chí mình trong việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư. 

Các tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, nhất là quản lý hồ sơ đảng viên một cách đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, không cho những phần tử xấu có cơ hội sửa tuổi, gian lận tuổi. 

Đặc biệt là cơ quan làm công tác cán bộ phải gương mẫu, liêm khiết, kiên quyết ngăn chặn kịp thời những hành vi, việc làm sai phạm của đảng viên liên quan đến hồ sơ đảng viên. Những trường hợp vi phạm kết luận nêu trên của Ban Bí thư phải bị xử lý nghiêm minh.

Theo Dangcongsan.vn

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet