Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam cán mốc 300 tỷ USD

Hải Yến

Tính đến ngày 15/11/2016, kim ngạch XNK của Việt Nam cán mốc 300 tỷ USD. Sau gần 5 năm, kể từ năm 2011, kim ngạch XNK của Việt Nam đã tăng thêm 100 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính đến hết ngày 15/11, tổng kim ngạch XNK hàng hóa cả nước đạt hơn 300,3 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng gần 14,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11 còn mức thặng dư hơn 2,66 tỷ USD.​

Sau gần 5 năm, kể từ năm 2011, kim ngạch XNK của Việt Nam đã tăng thêm 100 tỷ USD.

Theo đó, tính đến hết ngày 15/11, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch XNK gần 194,52 tỷ USD, tăng 6,9%, tương ứng tăng hơn 12,61 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI từ đầu năm đến hết 15/11 đạt hơn 18,24 tỷ USD.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam tính đến hết ngày 15/11 đạt hơn 151,48 tỷ USD, tăng 7,5% (tương ứng tăng gần 10,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính đến hết ngày 15/11 đạt  hơn 95,06 tỷ USD, tăng 10% tương ứng tăng gần 8,62 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam tính đến hết ngày 15/11 đạt hơn 148,82 tỷ USD, tăng 3,1%, tương ứng tăng hơn 4,43 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI tính đến hết ngày 15/11 đạt gần 88,14 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng hơn 2,49 tỷ USD chiếm 59,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet