Bộ Công Thương báo cáo 12 dự án, DN yếu kém: 3 dự án thuộc PVN vẫn bế tắc

Bộ Công Thương báo cáo 12 dự án, DN yếu kém: 3 dự án thuộc PVN vẫn bế tắc
infonet Bộ Công Thương cho biết, trong cả giai đoạn 2017-2020 sẽ xác định rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong...

Tiền tệ

Bất động sản

Thị trường

Doanh nghiệp

Xem thêm trên infonet