Kinh nghiệm từ một địa phương

Ngô Văn Hùng

Để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân ở cơ sở và huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã có cách làm sáng tạo mang lại kết quả tích cực.

Qua 5 năm, có 137 mô hình "Dân vận khéo" về xây dựng cơ bản ở tất cả các địa phương trên địa bàn huyện, vận động nhân dân đóng góp hơn 115,2 tỷ đồng; hiến 104.726m2 đất thổ cư và đất ruộng; tham gia 37.657 ngày công lao động; Qua đó, góp phần quan trọng trong việc cứng hóa, cải tạo 82,2 km đường giao thông liên xã, liên thôn, xóm ngõ và đường giao thông nội đồng; Cứng hóa 39,53km kênh mương; xây dựng, trùng tu, cải tạo 36 nhà văn hóa, trường mầm non... Hiệu quả hoạt động của các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần phát triển kinh tế các hộ gia đình, giúp kinh tế các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại khu dân cư.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, các mô hình "Dân vận khéo" đã huy động được sức mạnh của nhân dân tham gia xã hội hóa và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn nét đẹp văn hóa, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu; đồng thời thường xuyên quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Nông dân xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa) vươn lên cùng những cánh đồng mẫu lớn chuyên canh rau cần.

 Trong 5 năm, trên địa bàn huyện xây dựng được 105 mô hình “Dân vận khéo” về xây dựng đời sống văn hóa- xã hội. Các mô hình đã tích cực tuyên truyền, vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chi phí việc tang nhìn chung đã giảm từ 50 – 60% so với những năm trước đây, nhiều mô hình đã vận động không sinh hoạt cơm tại các đám tang, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh than của người dân.

Tại các thôn, khu phố cơ bản đều có các hình thức khuyến học, khuyến tài, thành lập các quỹ khuyến học của địa phương và các dòng họ để động viên, khen thưởng cho học sinh học khá, giỏi, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng… qua đó khuyến khích việc học tập, tu dưỡng của thanh, thiếu niên đang ngồi trên ghế nhà trường. Phong trào dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học được phát triển mạnh mẽ; toàn huyện hiện có 925 chi hội khuyến học, trên 20.000 gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình hiếu học”.Việc vận động nhân dân tham gia xã hội hóa giáo dục được quan tâm thực hiện, các mô hình đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng để tu sửa trường học, xây dựng trường mầm non, vận động nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng để ủng hộ mua sắm trang thiết bị dậy và học, xây dựng trạm y tế...
Trên lĩnh vực xây dựng thôn, làng, khu phố xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, trong 5 năm đã xây dựng được 82 mô hình “Dân vận khéo”, với 1601 thành viên tự nguyện tham gia, các mô hình đã vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn và cải thiện môi trường sống. Tại một số đơn vị, chi bộ quán triệt, chỉ đạo lấy chi hội phụ nữ làm nòng cốt thành lập câu lạc bộ vệ sinh môi trường; Một số mô hình do nhân dân họp bàn, thống nhất thành lập các tổ giữ gìn vệ sinh môi trường tham gia tự quản, giữ gìn vệ sinh môi trường từng khu vực, đồng thời tiến hành xã hội hóa để thu gom, phân loại, phơi khô và đốt hủy rác thải hằng tuần. Từ đó thực hiện mục tiêu giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và góp phần đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hàng năm, các địa phương và toàn huyện đã làm tốt việc vận động thanh niên tham gia tuyển quân, kết quả luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Làm tốt việc xây dựng lực lượng, huấn luyện dân quân tự vệ... Các mô hình an ninh trật tự trên đại bàn thôn, xã đã phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Giải quyết ổn định tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa thể thao trên địa bàn; Phòng ngừa, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đạt kết quả cao. 

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua "Dân vận khéo" và hoạt động của các mô hình “Dân vận khéo” đã huy động đươc sức mạnh tổng hợp của nhân dân, góp phần  xây dựng cơ sở hạ tầng KTXH, phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả chủ trương cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet