Các tin khác
Sử dụng đất quốc phòng làm kinh tế để không lãng phí

Sử dụng đất quốc phòng làm kinh tế để không lãng phí

“Việc sử dụng đất quốc phòng để hoạt động kinh tế góp phần tăng nguồn thu cho quốc phòng, giải quyết chính sách hậu phương quân đội, vừa cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sỹ, tạo nguồn thu, tăng tiềm lực quốc phòng..."
Xem thêm trên infonet