Kon Tum chi 270 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Phương Nam

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Kon Tum sẽ triển khai chương trình hỗ trợ 270 tỷ đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế, xã hội.

Theo đó, tỉnh Kon Tum sẽ triển khai chương trình theo đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum” trong giai đoạn 2017-2020.

Đề án còn giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sống phân tán ở cùng đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất.

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Kon Tum sẽ chi 270 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế. (Ảnh: Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Mục tiêu của đề án này là tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn cải thiện cuộc sống, ổn định sản xuất, góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ 3-4%/năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3,6-4,5%/năm. 

Đối tượng được nhận hỗ trợ từ đề án là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các thôn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn; hộ sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp; hộ chưa có hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất; hộ thiếu nước sinh hoạt; hộ chưa được hưởng các chính sách của nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

Các hộ thuộc đối tượng trên sẽ được nhận hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet