Kon Tum đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

PV

Đại hội đại biểu tỉnh Kon Tum lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 đã khép lại trong niềm hân hoan của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh với nhiều nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng.

Trong 5 năm qua, trong bối cảnh chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới…, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành và đã khai thác, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương, đạt được nhiều thành quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,94%, giá trị tổng sản phẩm tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế ngày càng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.554 USD, vượt 15% chỉ tiêu; thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn liên tục tăng qua các năm và đến năm 2015 đạt 2.080 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục-đào tạo, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Đời sống Nhân dân, nhất là người có công, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 33,36% xuống 11,5%, bình quân mỗi năm giảm 4,37%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội ổn định; hoạt động đối ngoại ngày càng đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đạt kết quả tích cực.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Kon Tum còn những thách thức, khó khăn cần vượt qua, đó là Kon Tum vẫn là một tỉnh nghèo so với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và cả nước. Quy mô kinh tế nhỏ bé, chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá còn chậm, hiệu quả và năng lực cạnh tranh còn thấp. Vị trí của các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực chưa rõ nét, h àng nông sản xuất khẩu thô chiếm tỷ trọng lớn. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao; mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. An ninh chính trị còn tiềm ẩn nhân tố mất ổn định; tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép lâm sản, khoáng sản có lúc, có nơi còn phức tạp... 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV

 Hiểu rõ được những khó khăn ấy, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã lưu ý Đảng bộ tỉnh Kon Tum trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 24-10-2011 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả hơn nữa các chương trình, dự án của Trung ương đầu tư trên địa bàn. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Thu hút, đầu tư các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch; phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp khai khoáng. Huy động tối đa mọi nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế trên địa bàn; tạo bước chuyển rõ nét hơn về chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, đi đôi với chống tái nghèo...

 

Trong 5 năm tới, Đảng bộ Kon Tum xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn với xây dựng nông thôn mới; duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống. Phấn đấu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet