Kon Tum: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Ngày 24/5, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với 13 điểm cầu, trong đó 10 điểm cầu cấp huyện, thành phố và 3 điểm cầu của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Đại hội XII của Đảng đã thảo luận và thông qua nhiều quyết sách quan trọng có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong những năm sắp tới. Vì vậy việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng về các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đề ra. 

Để việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được nghiêm túc, hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: “Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm bắt những nội dung cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết XII của Đảng đề ra, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, nghiên cứu, quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết XII của Đảng. Trên cơ sở đó nêu cao trách nhiệm, đề xuất với  Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để tập trung thực hiện có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết XII của Đảng đã đề ra”.

Sau khi nghe quán triệt, các đại biểu dự Hội nghị đã tham  gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung bài giảng và phương pháp truyền đạt của báo cáo viên, về công tác tổ chức hội nghị đồng thời, viết thu hoạch về nhận thức của cá nhân với những nội dung đã  tiếp thu tại hội nghị; liên hệ với thực tiễn của địa phương, đơn vị, ngành mình và đề xuất kiến nghị những giải pháp có hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian đến.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet