Kon Tum: Năm 2015 sẽ có 9 xã đạt chuẩn NTM

Việt Hoàng

Qua 9 tháng đầu năm 2015, đã có 9 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM), trong đó 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn theo tiêu chí chung của cả nước.

Lộ trình đúng hướng

Theo ông Trần Bảng, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Kon Tum: Đến nay đã có 9 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 03 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, 14 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 45 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và 13 xã đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 8,62 tiêu chí trên xã, so với năm 2010 tăng 5,99 tiêu chí/xã. So với bộ tiêu chí, đã có 16 xã đạt chuẩn tiêu chí số 10 về thu nhập, 18 xã đạt chuẩn tiêu chí số 11 về hộ nghèo, 63 xã đạt chuẩn về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, 32 xã đạt chuẩn tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất…

Kon Tum là tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên, nơi có khí hậu nóng và điều kiện canh tác gặp nhiều rủi ro do thiên tai. Về cơ bản, đời sống của đa số đồng bào còn nhiều khó khăn. Trong công tác xây dựng NTM, khó khăn lớn nhất của địa phương chính là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. “Trong năm 2015, ngoài nguồn ngân sách Nhà nước phân bổ trực tiếp cho Chương trình, tỉnh đã chỉ đạo tập trung lồng ghép các nguồn vốn khác để tập trung đầu tư xây dựng theo mục tiêu NTM, với tổng vốn tỉnh đã phân bổ cho các địa phương là 154,100 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với các công trình cần đầu tư xây dựng của địa phương thì nguồn vốn này là rất khiếm tốn”, ông Trần Bảng nói.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kon Tum, trong 9 tháng đầu năm tỉnh đã tập trung vào các hạng mục như xây dựng trường học, công trình nước sinh hoạt, nhà văn hóa xã, thôn, kênh mương, đặc biệt là giao thông nông thôn trong 6 tháng đầu năm đã làm mới được trên 80 km đường, 10 trường học các cấp, 41 điểm trường mầm non, 04 nhà văn hóa xã... So với bộ tiêu chí quốc gia, đến nay tỉnh Kon Tum đã có 10 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, 56 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi, 71 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, 24 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học, 17 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa...

Ngoài ra, đã có 16 xã đạt chuẩn tiêu chí số 10 về thu nhập, 18 xã đạt chuẩn tiêu chí số 11 về hộ nghèo, 63 xã đạt chuẩn về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, 32 xã đạt chuẩn tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất… Về quy hoạch xây dựng, tính đến 15/10/2015, Kon Tum đã có 86/86 xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng NTM, đạt 100%. Số xã đang triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết trung tâm xã là 36 xã, trong đó có 35 xã cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết (đạt 40%). “Tuy nhiên, công tác quy hoạch xây dựng NTM tại các địa phương đang gặp một số khó khăn như về kinh phí lập quy hoạch chi tiết, kinh phí cắm mốc quy hoạch quá lớn, một số địa phương còn lúng túng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy hoạch và đánh giá đạt chuẩn quy hoạch… Về cơ bản, công tác xây dựng NTM tại Kon Tum – một tỉnh nghèo với nhiều đặc thù đang đi đúng hướng”, ông Bảng nhận xét.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu bằng mặt bằng chung cả nước

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, kế hoạch vốn giao thực hiện xây dựng NTM tại địa phương năm 2015 là 280,545 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương đầu tư trực tiếp là 66,900 tỷ đồng (Trái phiếu chính phủ là 62 tỷ đồng); Ngân sách địa phương bố trí là 46,7 tỷ đồng (trong đó Ngân sách tỉnh là 22,7 tỷ đồng; Ngân sách huyện là 24 tỷ đồng). Ngoài ra là các nguồn bổ sung, vốn xã hội hóa như: Vốn lồng ghép là 91,726 tỷ đồng; Vốn tín dụng 55 tỷ đổng; Vốn huy động các doanh nghiệp tham gia là 200 triệu đồng; Vốn huy động nhân dân đóng góp là 20,019 tỷ đồng (chủ yếu là nhân công và tiền mặt) chưa tính các nguồn vốn của các chương trình 135 hoặc 30A...

Qua 10 tháng triển khai, kết quả thực hiện và giải ngân được thực hiện khá tốt. Số liệu thống kê mới nhất tính đến 30/9/2015 là 95 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện đến cuối năm 2015 đạt 100% kế hoạch. “Dự kiến, đến cuối năm 2015 toàn tỉnh sẽ có 9 xã đạt chuẩn xã NTM của Nhà nước (chiếm 10,46% tổng số xã trên địa bàn tỉnh). Kon Tum phấn đấu, bất chấp những khó khăn nội tại, quá trình xây dựng NTM tại địa phương sẽ về đích ngang bằng với mặt bằng chung cả nước...”, ông Bảng quả quyết.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet