Kon Tum thí điểm mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ biên giới

Phương Nam

“Phụ nữ chung tay cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường'' là chương trính thí điểm tại tỉnh Kon Tum.

Ngày 20/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum đã tổ chức giới thiệu mô hình “Phụ nữ chung tay cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường''.

Đây là chương trình được triển khai thí điểm đầu tiên tại cã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Qua thời gian thí điểm, hai đơn vị trên sẽ đánh giá kết quả, nếu thiết thực sẽ nhân rộng ra 13 xã biên giới của tỉnh.

Kon Tum lần đầu thí điểm mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ biên giới. (Ảnh: Báo Biên phòng)

Với mô hình này, các hội viên địa phương sẽ được ban chủ nhiệm mô hình tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới; các kiến thức về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, ban chủ nhiệm mô hình còn phổ biến các nội dung Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; các kiến thức pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường... đến từng hội viên. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet