Kon Tum tỉ lệ hộ nghèo giảm gần 5%/năm

Nguyễn Nam

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Kon Tum có 9 huyện, 1 thành phố với 102 xã, phường, thị trấn. Dân số toàn tỉnh hơn 501 nghìn người, trên 53% dân tộc là người dân tộc thiểu số, có 7 dân tộc tại chỗ như dân tộc Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ -Triêng...
Khung cảnh yên bình của Kon Tum, phía xa là cầu treo Kon Klor. Ảnh: internet

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách cho vùng dân tộc và miền núi, hình thành hệ thống chính sách ngày càng toàn diện và đồng bộ với nguồn lực đầu tư ngày một nhiều hơn.

Qua thực hiện nhiều chương trình, chính sách như: Chương trình 135; Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn; Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất…. Những chính sách trên cùng với sự  đầu tư phù hợp đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Được sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, kết quả đã làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên từng bước.

Trong 5 năm qua, số lao động được giải quyết việc làm là 29.017 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 35,8% năm 2011 lên 42% năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,62%/năm, từ 33,36% năm 2011 xuống 10,26% cuối năm 2015. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thay đổi rõ rệt: 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% xã được sử dụng điện lưới quốc gia với trên 98,4% số hộ được sử dụng điện.

Thời gian tới những nơi khó khăn đang được quy hoạch, sắp xếp lại, hỗ trợ sản xuất và đời sống giúp đồng bào định canh định cư, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet