Ký kết phối hợp tuyên truyền về biển đảo năm 2017

Bình Minh

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân vừa phối hợp Ban Tuyên giáo 6 tỉnh gồm: Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình và Nghệ An tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo năm 2017.

Nội dung ký kết gồm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Trung ương  (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nâng cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cấp, ngành; Phát huy kết quả và những kinh nghiệm thực tiễn;

Cần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền về biển, đảo. Ảnh minh họa.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức tuyên truyền, giáo dục với phương châm “tích cực, chủ động, kịp thời, sáng tạo”, tạo sự chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao...

Nhân dịp này, 14 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet