Hố nước kỳ lạ này là một phần của hệ thống đập thủy điện được xây dựng vào năm 1955 tại khu vực núi Serra da Estrela, Bồ Đào Nha nhằm dẫn nước từ sông Naves đến hồ Lagoa Comprida, thông qua đường hầm dài 1.519 mét.
Khách du lịch thường đến thăm hố nước thông qua một con đường mòn đi bộ ở vùng núi Serra de Estrela.

N.K