Kỷ luật cảnh cáo Thiếu tướng Hoàng Công Hàm - Phó Tư lệnh Quân khu 1

Ngô Huyền

Từ ngày 7 đến 9/11, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã chủ trì kỳ họp 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp đã quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm- Phó Tư lệnh Quân khu 1.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm- Phó Tư lệnh Quân khu 1 

Theo đó, UBKT Trung ương kết luận: Trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Công Hàm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Vi phạm của ông Hàm đã làm ảnh hưởng đến uy tín và kỷ luật Quân đội, của tổ chức đảng và cá nhân mình.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hoàng Công Hàm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet