Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ tại Mexico

Trần Phong

Tiến sĩ Leaneardo Lomeli và các giáo sư đã nhấn mạnh sự ngưỡng mộ sâu sắc của nhân dân Mexico đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc.

Sáng 18 tháng 5 năm 2015, nhân kỷ niệm lần thứ 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại giảng đường mang tên Hồ Chí Minh thuộc Trường  Đại học tự trị Mexico (UNAM), trường Đại học lớn nhất Mexico với hơn 500.000 sinh viên, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với Khoa Kinh tế tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh  “Việt Nam ngày nay” và buổi nói chuyện về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự Lễ khai mạc Triển lãm ảnh, về phía Mexico có Tiến sĩ Leoneardo Lomeli, Trưởng khoa Kinh tế cùng hơn 200 giáo sư, tiến sĩ và sinh viên Khoa kinh tế Đạo học UNAM. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Mexico Lê Linh Lan cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã tham dự hoạt động kỷ niệm này.

Mở đầu buổi lễ, Đại sứ Lê Linh Lan và Ông Tiến sĩ Leaneardo đã cắt băng khai trương Triển lãm ảnh về đất nước “Việt Nam ngày nay” gồm 50 bức ảnh về những thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, những hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ Lê Linh Lan đã giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cách mạng thế giới. Đại sứ đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của nhân dân Mexico nói chung và cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trường Đại học UNAM nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam.

Tiến sĩ Leaneardo Lomeli và một số giáo sư trường Đại học UNAM đã bày tỏ, nhấn mạnh sự ngưỡng mộ sâu sắc của thế hệ nhân dân Mexico đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ  trên toàn thế giới; nêu rõ ý nghĩa của lễ kỷ niệm lần thứ 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nét lớn về thân thế, sự nghiệp và  tư tưởng Hồ Chí Minh đã tác động đối với tầng lớp thanh niên, sinh viên Mexico, bày tỏ sự khâm phục đối với cuộc đấu tranh của nhân Việt Nam trước đây cũng như thành tựu trong công cuộc đổi mới hiện nay. Kết thúc buổi nói chuyện, những người tham dự đã xem bộ phim “Sức sống của bản Tuyên ngôn”, một bộ phim mang nhiều  ý nghĩa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tại giảng đường chính của Khoa Kinh tế, trường Đại học UNAM, một bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do Falcon, sinh viên của trường, vẽ năm 1968 đã được đặt trang trọng nhằm bày tỏ sự ngưỡng mộ của các tầng lớp sinh viên đại học Mexico đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua gần 50 năm, bức tranh vẫn được bảo quản nguyên vẹn, mang nhiều ý nghĩa lịch sử về các thế hệ thanh niên, sinh viên Mexico tỏ lòng ngưỡng mộ và kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước Việt Nam anh hùng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet