Kỳ Sơn: Tổ chức tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số

Bình Minh

Từ 26 - 28/9/2017, Ban Dân tộc huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An” ở các mô hình điểm.

Hội nghị được tổ chức ở Trường PTHT Kỳ Sơn và xã Huôi Tụ, với sự tham gia của nhiều trưởng bản, già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đông đảo người dân tộc thiểu số của các xã mô hình điểm.

Nội dung chính của Hội nghị là báo cáo các chuyên đề: Nội dung Quyết định số 498/TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 599/KH- UBND ngày 1/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020”; Luật Hôn nhân và Gia đình và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình; Tập huấn tuyên truyền về những tác hại của việc kết hôn sớm, kết hôn cận huyết thống, những hệ lụy về sức khỏe và tâm lý của các bà mẹ ở độ tuổi vị thành niên sẽ bị ảnh hưởng nặng nề sau khi kết hôn và quá trình sinh con.

Ở các xã mô hình điểm, Ban Dân tộc đã phát tờ rơi, dán áp phích, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bằng hình ảnh nhằm tác động thay đổi nhận thức của người dân để ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Đồng bào khi được nghe về tác hại của tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, đều thống nhất với nội dung tuyên tuyền, thể hiện sự nhất trí cao khi lãnh đạo Ban Dân tộc đề nghị đưa các quy định xử phạt vào hương ước của thôn, bản đối với những người dân vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình.

Ngăn chặn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là cơ sở tiền đề cho sự phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số. Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” là một chương trình dài hạn, cần có thời gian và sự tác động tích cực thường xuyên đến nhận thức của đồng bào để thay đổi tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết. Ban Dân tộc cho biết đang triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình điểm để từng bước giảm tỉ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết, nâng cao chất lượng đời sống xã hội ở vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet