Kỹ sư ứng dụng phần mềm – nghề “miễn dịch” với suy thoái kinh tế

Bạch Dương

Mặc dù độ nóng của ngành Công nghệ Thông tin không còn như trước nhưng không có nghĩa là ngành này không còn sức hấp dẫn, trong đó, kỹ sư phần mềm được đánh giá là một trong số ít nghề nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của suy thoái kinh tế

Tại ĐH Nguyễn Tất Thành, sinh viên ngành cao đẳng nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh; Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp; Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp; Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp; Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm; Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp; Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.

Sinh viên cao đẳng nghề Ứng dụng phần mềm có kỹ năng chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học; Kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp; Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề; Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh; Cài đặt - bảo trì máy tính; Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng; Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp; Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp; Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng; Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu; Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp; Lập kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể: Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng; Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng; Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu; Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính; Chuyên viên thiết kế và quản trị website; Chuyên viên an toàn - bảo mật thông tin; Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.

Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet