Kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh phải đóng bao nhiêu tiền để dự thi?

Thanh Hùng

Bộ GDĐT và Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí tuyển sinh.

Theo quy định tại Thông tư này, các thí sinh thuộc các đối tượng sau phải nộp phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh):

Thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển trung cấp, CĐ và ĐH; Thí sinh dự thi, dự tuyển vào các ngành năng khiếu; Thí sinh dự thi, dự tuyển vào các trường tuyển sinh riêng; Thí sinh dự thi, dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức thi tuyển, xét tuyến theo quy định; Thí sinh dự tuyển đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Không thu lệ phí tuyển sinh đối với thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, mức thu lệ phí tuyển sinh như sau:

-Thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường trung cấp, CĐ và ĐH: Dự thi: 35.000 đồng/môn thi; Dự tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

-Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ, trung cấp nộp phí 30.000 đồng/hồ sơ.

-Thí sinh đăng ký tuvển sinh vào các ngành năng khiếu hoặc vào các trường tuyển sinh riêng:

Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

Đăng ký vào trường tuyển sinh băng phương thức thi tuyển: Đối với các môn văn hóa chuyên ngành: 35.000 đồng/môn thi; Đối với các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu).

-Thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường khối quốc phòng, an ninh, ngoài phí dự thi, dự tuyển (Dự thi: 35.000 đồng/môn thi; Dự tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ) còn phải nộp 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký sơ tuyển.

-Thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ: Đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ; Dự thi thạc sỹ: 120.000 đồng/môn thi; Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000/thí sinh/hồ sơ.     

-Thí sinh đăng ký dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước nộp phí dự tuyển 200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

Phương thức thu nộp phí lệ phí tuyển sinh như sau:

Đối với kỳ thi THPT quốc gia, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký dự thi cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi được quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia;

Đối với thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành năng khiếu và thí sinh đăng ký vào các trường tuyển sinh riêng bằng phương thức thi tuyển, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký dự thi cho cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký dự thi;

Đối với trường hợp xét tuyển, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký xét tuyển cho cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký xét tuyển;

Đối với sơ tuyển, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển;

Đối với dự thi, dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký cho cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký dự thi, dự tuyển;

Đối với dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, nộp phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi thí sinh đăng ký xét tuyển.                    

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet