Kỹ thuật xây dựng: Ngành ứng dụng cao

Bạch Dương

Hiện nay, nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước cũng như kiến tạo những không gian sống và làm việc có chất lượng đang được đặc biệt quan tâm.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng trình độ cao đẳng tại ĐH Nguyễn Tất Thành có mục tiêu trang bị cho sinh viên sự phát triển toàn diện, những kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng. Sinh viên sau khi tốt  nghiệp  sẽ  trở  thành  những  cử  nhân  cao  đẳng  có  phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng nhằm đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Sinh  viên  theo  học  ngành  Công  nghệ  kỹ  thuật  xây  dựng  sẽ được học các kiến thức về: Kỹ thuật thi công và máy xây dựng, Dự toán công trình, Kinh tế xây dựng và quản lý dự án. Ngoài ra, tùy theo chuyên ngành lựa chọn sinh viên sẽ được học các kiến thức chuyên môn sâu hơn như:

Với  chuyên  ngành  Xây  dựng  dân  dụng  và  công  nghiệp sinh viên được cung cấp những kiến thức về: Tổ chức thi công, Cấp thoát nước công trình, Kỹ thuật điện công trình, Cấu tạo kiến  trúc,  Nguyên  lý  thiết  kế  kiến  trúc,  Kết  cấu  bê  tông  cốt thép 2B, Luật xây dựng, Nền móng xây dựng.

Với  chuyên  ngành  Xây  dựng  cầu  đường  sinh  viên  được cung cấp những kiến thức về: Thi công cầu, Thủy lực – Thủy văn, Nền móng và mố trụ cầu, Đồ án thi công cầu, Đồ án xây dựng đường ô tô, Thiết kế đường ôtô, xây dựng đường ô tô.

Sau  khi  tốt  nghiệp,  cử  nhân  cao  đẳng  ngành  công  nghệ  kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp có khả năng thiết kế kết cấu, thiết kế hệ thống điện – nước, lập dự toán, tư vấn giám  sát,  thi  công  và  làm  thủ  tục  đầu  tư  các  công  trình  xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân cao đẳng kỹ thuật xây dựng cầu đường  có  khả  năng  thiết  kế  kết  cấu  cầu,  thiết  kế  nền  và  áo đường, lập dự toán, giám sát và thi công các công trình xây dựng cầu đường bộ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet