Lai Châu: Đã tiến hành 2 Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

Nguyễn Duyên (tổng hợp)

Từ ngày 6-8/7, tại Lai Châu Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đường và công an tỉnh Lai Châu đã được tiến hành.

Huyện Tam Đường, Lai Châu: Phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững là  nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ huyện Tam Đường (Lai Châu) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trong 2 ngày 6-7/7. 

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, về cơ bản kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, cơ bản các chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tập trung chỉ đạo sản xuất lương thực theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực, bình quân lương thực đạt 733 kg/người/năm, đạt 107% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Tính đến hết năm 2015, toàn huyện có 04/13 xã cơ bản đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, giữ vững chuẩn quốc gia phổ cập. Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố, số lượng bác sỹ được nâng lên, có 3,4 bác sỹ/vạn dân, 100% bản có y tá, 7/14 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. 

 Biểu quyết nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đường    Nguồn:laichau.gov.vn

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Tam Đường đề ra 9 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 8 giải pháp. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên 30 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt 41 nghìn tấn; 80% số bản, 85% số hộ gia đình, 100% cơ quan, đơn vị, trường học, đạt tiêu chuẩn văn hoá; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3-4%/năm; trên 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; hàng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; hàng năm kết nạp 100 đảng viên trở lên...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện cần tiếp tục huy động các nguồn lực tập trung phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững gắn với quy hoạch và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa; tập trung nguồn lực phát triển vùng sản xuất nguyên liệu nông nghiệp tập trung, có giá trị kinh tế cao, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp; nâng cao chất lượng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; quản lý tốt việc đầu tư theo quy hoạch; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện xuống tận cơ sở. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên…

Đại hội đã tiến hành bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX; 21 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

* Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu: Mục tiêu hàng năm tỷ lệ điều tra phá án đạt từ 90% trở lên.

Trong 2 ngày 7-8/7, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Công an tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nghiên cứu đề xuất Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng Công an Lai Châu trong sạch, vững mạnh; các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XV đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu   Nguồn: laichau.gov.vn

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh đề ra 5 mục tiêu, 7 nhiệm vụ và 9 giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt các mục tiêu cụ thể: hàng năm tỷ lệ điều tra phá án đạt từ 90% trở lên; hàng năm 50% tổ chức cơ sở Đảng được công nhận trong sạch vững mạnh; 98% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp trên 150 quần chúng ưu tú vào Đảng…

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tích cực chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nắm tình hình, kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào thi đua yêu nước kết hợp chặt chẽ với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ…

Đại hội đã tiến hành bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an lần thứ XVI; bầu 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Thiếu tướng Lê Văn Bảy được bầu tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Các đại biểu cũng đã tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet