Lai Châu: Hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

PV (Báo Lai Châu)

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ được tổ chức trong 3 ngày (từ 13-15/10).
Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”, ngoài việc lựa chọn nhân sự vào Ban Chấp hành, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ tập trung bàn và đưa ra những quyết sách quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đặt dấu mốc quan trọng cho chặng đường phát triển tiếp theo của mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc.

Công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội và công tác nhân sự cấp ủy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng chuẩn bị cho Đại hội, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ đang nghỉ hưu ở trong và ngoài tỉnh, ý kiến của đội ngũ tri thức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xin ý kiến tham gia của các bộ, ban, ngành Trung ương; dự thảo báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội, công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được Bộ Chính trị duyệt, có ý kiến kết luận, góp phần quan trọng vào nội dung chất lượng hoạt động của cả nhiệm kỳ Đại hội.

Cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Triển lãm tỉnh  Lai Châu (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội.

 

Đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu cho biết: “Với vai trò là cơ quan thường trực Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp Tiểu ban, xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản đã được hoàn tất. Trước thềm Đại hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động, sản xuất, gửi gắm nhiều niềm tin và kỳ vọng với mong muốn đưa quê hương ngày càng ổn định, phát triển vươn lên”.

Xác định Đại hội Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân, ngay sau khi Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” được ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, với tinh thần khẩn trương, tích cực, trách nhiệm, khoa học, nghiêm túc. Theo đó, Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 19/9/2014 thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh (Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội) gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Sau khi được thành lập, các tiểu ban đã hoạt động tích cực, khẩn trương, tập trung chuẩn bị, bảo đảm yêu cầu nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet