Lai Châu phát huy sức mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Minh Thư

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu và yêu cầu tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phó Thủ tướng đánh giá trong thời gian qua tỉnh Lai Châu đã tranh thủ thời cơ, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nỗ lực phấn đấu, kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2015 đã có bước phát triển tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế đạt khá và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu ngành nông nghiệp thực hiện đồng bộ; lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ có bước phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng. Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, lao động việc làm tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ; công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm.

Tuy nhiên, Lai Châu vẫn còn là tỉnh nghèo, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế và chưa đồng bộ, giao thông đi lại khó khăn; chưa đáp ứng yêu cầu đời sống vật chất, tinh thần một bộ phận nhân dân nhất là hộ nghèo đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới tỉnh Lai Châu cần làm tốt công tác cải cách hành chính, có cơ chế, chính sách thông thoáng thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư vào tỉnh; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt về giao thông; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động.

Tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung các quy hoạch, nhất là quy hoạch bảo vệ phát triển rừng, quy hoạch thủy điện nhỏ, quy hoạch trồng cây cao su trên địa bàn, đề xuất các chính sách hỗ trợ để các Bộ, ngành làm cơ sở xây dựng Đề án cơ chế đặc thù cho cây cao su, thủy điện gắn với chính sách giảm nghèo, tập trung vào phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mà Tỉnh có lợi thế.

Đồng thời, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về đất đai, công trình thủy điện để phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản, du lịch... nhanh và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, có sức cạnh tranh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp; tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo, trong khi nguồn lực có hạn lựa chọn những tiêu chí quan trọng làm trước, nhất là về sản xuất và đời sống của nhân dân; giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc, lưu ý vùng miền núi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là một số dân tộc rất ít người; quan tâm nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet