Lãi suất gửi USD cá nhân về 0% từ hôm nay 18/12

Diệu Thùy

NHNN quyết định hạ mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân về 0%/năm (mức cũ là 0,25%).

Ngày 17/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát thông báo về việc quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Lãi suất tiền gửi USD của tổ chức, cá nhân đều về 0%/năm.

NHNN cho biết, để tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ, chuyển từ quan hệ huy động - cho vay bằng ngoại tệ sang quan hệ mua - bán bằng ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 2589/QĐ-NHNN ngày 17/12/2015 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/ 3/2014.

Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0%/năm; Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là 0%/năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/12/2015.

NHNN cũng quy định, đối với lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi thep quy định tại Quyết định trên.

Trước đó, ngày 27/9/2015, NHNN đã có quyết định đưa trần lãi suất tiền gửi USD đối với tổ chức từ 0,25% về 0%/năm và từ 0,75%/năm về 0,25%/năm đối với tiền gửi cá nhân.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet