Làm ăn thua lỗ, lãnh đạo DNNN vẫn hưởng lương hàng trăm triệu đồng

Minh Thư

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiều trường hợp DNNN làm ăn thua lỗ, lương người lao động giảm nhưng lãnh đạo DN, người đại diện vốn nhà nước vẫn hưởng vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng tiền lương…

Tại báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã chỉ ra một số bất cập về tình hình thực hiện quy định về tiền lương trong giai đoạn 2011-2015.

Cụ thể, tại một số công ty có cổ phần chi phối của Nhà nước do chưa có quy định riêng dẫn đến việc chỉ đạo (thông qua người đại diện vốn) của cơ quan đại diện chủ sỡ hữu vốn nhà nước rất khác nhau. Một số đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước chỉ đạo áp dụng quy định như doanh nghiệp 100% vốn nhà nước dẫn đến cứng nhắc; một số lại giao toàn quyền cho người đại diện vốn tham gia với doanh nghiệp nên có xu hướng đẩy tiền lương của viên chức quản lý lên cao.

Nhiều trường hợp làm ăn thua lỗ vẫn hưởng lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng là một bất cập.

Thậm chí, có nhiều trường hợp làm ăn thua lỗ, hiệu quả thấp nhưng vẫn hưởng lương 50 đến 70 triệu đồng/tháng, thậm chí hàng trăm triệu mỗi tháng. Trong khi đó, tiền lương của người lao động không tăng, thậm chí còn giảm, tạo ra chênh lệch lớn về tiền lương, thu nhập với người lao động.

Đối với viên chức quản lý ở doanh nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả cao chỉ được hưởng mức lương tối đa theo quy định (Chủ tịch Tập đoàn 54 triệu đồng/tháng) so với mặt bằng tiền lương thì còn thấp, không tạo ra được động lực phấn đấu tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ngược lại, một số doanh nghiệp quy mô nhỏ, hiệu quả thấp ở địa phương hưởng mức lương 30-35 triệu đồng/tháng thì lại quá cao so với mặt bằng tiền lương ở địa phương và tạo chênh lệch lớn với người lao động.

Từ bất cập trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2016/NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Theo đó, từ 2016, Nhà nước quy định những nguyên tắc để người đại diện vốn của nhà nước tham gia, biểu quyết trong hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông về quản lý lao động, tiền lương, thù lao trong công ty.

Nghị định cũng mở rộng hơn mức lương tối đa đối với quản lý là 126 triệu/tháng. Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, lợi nhuận vượt kế hoạch, Nghị định cho bổ sung thêm tiền lương tăng theo lợi nhuận với mức tối đa không quá 151,2 triệu/tháng.

Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, theo số liệu tổng hợp báo cáo (không đầy đủ) của một số bộ ngành tiền lương bình quân của người lao động giai đoạn 2013-2015 ổn định và tăng khoảng 7-8%/năm.

Tiền lương bình quân năm 2013 của người lao động trong các công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty 91 đạt khoảng 12 triệu đồng/người/tháng, năm 2014 đạt khoảng 12,9 triệu đồng/người/tháng, năm 2015 đạt khoảng 14,3 triệu đồng/người/tháng. Viên chức quản lý công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty 91/TTg giai đoạn 2013 – 2015 bình quân khoảng 40-45 triệu đồng/tháng, viên chức quản lý ở những doanh nghiệp có nhiều lợi thế, trước đây khoảng 70-80 triệu/tháng thì nay chỉ còn 45 – 50 triệu đồng/tháng….

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet