Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBBC công bố kết quả cuộc bầu cử với danh sách 76 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Ảnh minh họa: Infonet

Dưới đây là danh sách 76 đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021:

 

T.H