Lâm Đồng công bố danh sách 76 người trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

T.H

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBBC công bố kết quả cuộc bầu cử với danh sách 76 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet