Lâm Đồng đặt mục tiêu có 9.000 doanh nghiệp vào năm 2020

Nguyễn Cường

Trên quan điểm coi phát triển doanh nghiệp là chiến lược lâu dài, nhất quán, và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội, mới đây tỉnh Lâm Đồng đã ban hành một chương trình chương trình hành động để hiện thực hóa điều này.
Với lợi thế sẵn có, từ nhiều năm qua TP Đà Lạt đã trở thành trọng điểm phát triển du lịch - ngành công nghiệp không khói của tỉnh Lâm Đồng. Trong ảnh là quang cảnh tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt.

UBND tỉnh cho biết, đây được xem là chương trình trọng điểm nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, cũng như Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Theo đó UBND tỉnh khẳng định sẽ tạo môi trường thuận lợi về pháp luật, các cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh, nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Các doanh nghiệp cũng được định hướng phát triển vững chắc, nâng cao chất lượng để góp phần giảm nghèo; phát triển doanh nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng vùng, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, chú trọng phát triển doanh nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, hay những vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Ngoài ra tỉnh sẽ chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp, dịch vụ trong các lĩnh vực có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao trong khi vẫn phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Về mục tiêu cụ thể, tỉnh phấn đấu tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hàng năm đạt tối thiểu 15%, phấn đấu đến năm 2020 có 9.000 doanh nghiệp thực tế hoạt động. Trong số này tỉnh kỳ vọng có khoảng 10% doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, năng lực cạnh tranh tốt, đóng vai trò đầu tàu trong nền kinh tế tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu; Đầu tư của khu vực doanh nghiệp chiếm 35 – 40% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; Khu vực doanh nghiệp đóng góp 60% GRDP vào năm 2020 và đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 20 – 30%; Giải quyết việc làm trong khu vực doanh nghiệp khoảng 20.000 – 25.000 lao động/năm.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh đưa ra 10 nguyên tắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hình thành và phát triển, cụ thể:

Tỉnh nhấn mạnh nhà nước sẽ bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Thực hiện chủ trương nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, nhà nước bảo đảm sự ổn định, nhất quán của chính sách, ổn định kinh tê vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi, an toàn và thân thiện.

Cũng theo tỉnh, nhà nước sẽ đảm bảo quyền bình đẳng cho các doanh nghiệp không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai và đầu tư kinh doanh.

Về phía các cơ quan quản lý, khi ban hành và thực thi chính sách phải đảm bảo xác định rõ mỗi nhiệm vụ phải có một đầu mối và người chịu trách nhiệm. Các quy định phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện và có lộ trình phù hợp để bãi bỏ các giấy phép con, phí, phụ phí bất hợp lý.

Đặc biệt tỉnh nhấn mạnh sẽ không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet