Lâm Đồng thu hồi 177 dự án thuê rừng

Lý do thu hồi là chủ các dự án không triển khai thực hiện hoặc triển khai chậm tiến độ; không tổ chức hoặc bố trí lực lượng quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích được thuê...

Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu hồi 177 dự án với tổng diện tích hơn 25.855 ha, trong đó có 141 dự án thu hồi toàn bộ (hơn 23.071 ha) và 36 dự án thu hồi một phần (hơn 2.784 ha). 

Lý do thu hồi là chủ các dự án không triển khai thực hiện hoặc triển khai chậm tiến độ; không tổ chức hoặc bố trí lực lượng quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích được thuê dẫn đến tình trạng rừng bị phá, bị lấn chiếm trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn…

Hiện, Lâm Đồng đang có 334 doanh nghiệp thực hiện triển khai 401 dự án, tổng diện tích 57.255,416 ha (đã trừ phần diện tích thu hồi nêu trên).              

 

Nguồn: Minh Đạo/baolamdong.vn

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet