Lâm Đồng: Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2016-2020 tăng

T.H

Theo những thống kê với nhất, nếu áp dụng chuẩn nghèo giai đoạn mới, tỉ lệ số hộ nghèo của tỉnh Lâm Đồng cao hơn nhiều giai đoạn trước.

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều (2016-2020) được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/11/2015, số hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh Lâm Đồng đã tăng khá nhiều so với giai đoạn 2011-2015.

Cụ thể: theo các số liệu thống kê cuối năm 2015 (áp dụng theo chuẩn nghèo 2011-2015), Lâm Đồng có 5.236 hộ nghèo chiếm 1,74%; 7.248 hộ cận nghèo chiếm 2,40%.

Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới, toàn tỉnh có 20.094 hộ nghèo, chiếm 6,67% (đồng bào dân tộc thiểu số là 12.487 hộ, chiếm tỷ lệ 19,11%); Số hộ cận nghèo là 15.443 hộ, chiếm 5,12% (đồng bào dân tộc thiểu số là 7.160 hộ, chiếm tỷ lệ 10,96%).

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet