Lần đầu tiên chấm điểm công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian

Thành Huyên

Sáng nay 10/12, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở - Báo Văn hóa đã phối hợp tổ chức họp báo lấy ý kiến báo chí bằng hình thức chấm điểm nhằm đánh giá công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian của các tỉnh, thành phố trong năm 2015.

Theo đó năm nay, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch lần đầu tiên thực đánh giá công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian trong cả nước bằng hình thức chấm điểm. Việc chấm điểm đánh giá được tiến hành độc lập 3 bên: các địa phương tự đánh giá, báo cáo và chấm điểm; đánh giá, chấm điểm từ phía cơ quan quản lý nhà nước; các cơ quan báo chí chấm điểm. Kết quả cuối cùng là kết quả được tổng hợp từ 3 bảng chấm điểm này. 

Lễ hội Đình Chém (Hà Nội). Ảnh: Diệu Thùy

Ông Trần Đăng Khoa - TBT báo Văn hóa cho biết tại buổi họp báo: Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá của các cơ quan báo chí (bằng hình thức phiếu chấm điểm) nhằm tăng thêm tính khách quan, hiệu quả trong việc đánh giá, phân loại công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian ở các tỉnh, thành phố trong mùa lễ hội 2015.

Ngoài việc tham gia chấm điểm, Bộ VH-TT và DL cũng đề nghị các cơ quan báo chí cùng nhập cuộc, đồng hành với Bộ trong việc tuyên truyền, giám sát và phản ánh tình hình thực hiện các tiêu chí này tại các địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo ông Khoa, triển khai hình thức chấm điểm sẽ giúp sự đánh giá công tác quản lý, tổ chức lễ hội của các địa phương có sự "định lượng" cụ thể hơn cách báo cáo "định tính" của nhiều năm trước. Qua đó, các địa phương và cơ quan quản lý cấp Bộ sẽ có điều kiện, cơ sở đánh giá hiệu quả quản lý, tổ chức lễ hội ở mức độ cụ thể, thấy rõ những mặt nào tích cực cần phát huy nhân rộng, mặt nào hạn chế cần khắc phục, điều chỉnh.

Bảng điểm có thang điểm tối đa là 100, chia thành 6 mục cụ thể, mỗi mục cũng được chia thành các nội dung cụ thể với mức điểm tương ứng như: Công tác quản lý, xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm; Quán triệt, tuyên truyền văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ Bộ VHTTDL; Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; Đảm bảo môi trường ăn toàn tổ chức lễ hội; Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội tại cơ sở.

Bảng tiêu chí chấm điểm cũng có quy định rõ ràng về Điểm cộng, điểm trừ. Kết quả, các địa phương đạt từ 95-100 điểm được xếp loại A - hoàn thành xuất sắc; 85-94 điểm loại B - Hoàn thành tốt; 51-84 điểm loại C - Hoàn thành và chưa hoàn thành là loại D - dưới 50 điểm. 

Điểm số này ngoài việc là căn cứ để các địa phương cũng như cơ quan quản lý cấp Bộ điều chỉnh hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội của từng tỉnh thành còn là một yếu tố để Bộ VH, TT&DL làm căn cứ bình xét thi đua hàng năm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet