Lạng Sơn chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

PV

Sáng 28/10, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung trí tuệ lãnh đạo địa phương thực hiện đạt nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận.                                            

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho thấy tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 đạt 9,65%, Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp- xây dựng là 9,86%, ngành nông lâm nghiệp tăng 3,62%.

Năm 2015, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động; nâng thu nhập bình quân đầu người lên 1.620 USD/ năm, (gấp 2,1 lần so với năm 2010)

 Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục pháp triển khá toàn diện, đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế toàn tỉnh. Tổng kim ngạch XNK năm 2015 đạt 3.500 triệu USD, gấp 1,7 lần so với năm 2010, bình quân hằng năm tăng 11,04%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều tăng và đạt dự toán giao. Tổng thu năm 2015 dạt 6.141 tỷ đồng....
Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định
Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.
Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng tiếp tục được quan tâm, chú trọng việc xây dựng các tổ chức, cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh. 

Trong 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển hài hòa các lĩnh vực:

Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Đầu tiên là thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cụ thể, sẽ đẩy mạnh đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Phát triển công nghiệp; Phát triển mạnh các ngành dịch vụ; Tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân. Tiếp đó, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa – xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục làm việc đến hết ngày 30/10.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet