Lạng Sơn: Quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ ba BCHTW Đảng khóa XII

Đức Luận

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã quán triệt nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 Ngày 04/8/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên mở rộng với sự tham dự của thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; Lãnh đạo ban Tuyên giáo, tuyên huấn và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; Báo cáo viên Đoàn 338; Báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã quán triệt nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Trung Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ và dự báo một số vấn đề thời gian tới. 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn đề nghị các cấp uỷ và hệ thống báo cáo viên các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tiếp tục quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương và của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu và triển vọng kinh tế-xã hội những tháng cuối năm 2016; Chú trọng nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; Kịp thời định hướng về các vấn đề nhạy cảm để thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đấu tranh phản bác thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet