Lạng Sơn sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ từ ngày 27-30/10

PV

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh từ ngày 27 đến ngày 30/10/2015

Ngày 23/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh từ ngày 27 đến ngày 30/10/2015 theo tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương.

Đồng chí Nông Văn Thảm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp báo. (Ảnh báo Lạng Sơn)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 4 nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet