Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà XHCN Việt Nam hiện nay

Danh sách các lãnh đạo Bộ Quốc phòng đương nhiệm hiện nay gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Tổng Tham mưu trưởng; các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổ chức Bộ Quốc phòng hiện nay gồm: Văn phòng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Tình báo Quốc phòng và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc khác.

Ngày thành lập: Ngày thành lập 27/8/1945 (ngày Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập và ra tuyên cáo).

Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.

 

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà XHCN Việt Nam hiện nay - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị.

Chức vụ Họ và tên Cấp bậc
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch Đại tướng
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường Thượng tướng

Tổng Tham mưu trưởng,

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Phan Văn Giang
Trung tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn
Trung tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường
Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm Trung tướng

Nguồn: Cổng TTĐT BQP

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet